ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

นักวิทยาศาสตร์ พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ง่ายขึ้น

ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พัฒนาความก้าวหน้าในการพัฒนากล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบกึ่งอิสระโดยใช้หุ่นยนต์เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่ร่างกายของเราไดแล้วและมันก็คือความหวัง ของระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สามารถ…