สแนปอาส์ค

0

Snapask แอปฯ ติวเตอร์ 24 ชั่วโมง เพิ่ม 3 ฟีเจอร์ใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้แบบส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

Snapask (สแนปอาส์ค) แอปฯ ติวเติอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยเรียน ต้องการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านติวเตอร์ที่มีความตั้งใจ มีความรู้ มีแนวทางทักษะเฉพาะตัวที่จะสอนนักเรี…