สั่งงานด้วยคลื่นสมอง

0

!!!Samsung กำลังศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีการสั่งงานอุปกรณ์แท็บเล็ต ด้วยคลื่นสมองของมนุษย์ O_0!

Samsung กำลังสุ่มพัฒนาและวิจัยการสั่งงานอุปกรณ์ tablet โดยการเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์เข้ากับคลื่นสมองของมนุษย์   ซัมซุงร่วมกับทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส ได้สุ่มพัฒนาและวิจัยการใช้คลื่นสมองของมนุษย์ในการสั่งงานอุ…