สังคมก้มหน้า

0

ถ้าสมาร์ทโฟนเข้าถึงซามูไรตั้งแต่ยุคโบราณญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปบรรลัยเกิดขนาดไหน!

มาดูว่าถ้าสมาร์ทโฟนเข้าถึงญี่ปุ่นในยุคซามูไร ประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปบรรลัยเกิดขนาดไหน กลุ่มซามูไรคือผู้ที่แข็งแกร่งมีระเบียบวินัยและเป็นผู้จงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างซื่อตรงตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นตามที่เ…