สตรีวิทยา 2

0

คลิปการแสดงสดวงโยธวาทิต Max Percussion Theatre โดยโรงเรียนสตรีวิทยา2

คลิปการแสดงสดวงโยธวาทิต Max Percussion Theatre โดยโรงเรียนสตรีวิทยา2 จาก Youtube

2

 

ก็เป็นกระแสจากเมื่องไทยต่างชาติส่วนใหญ่คงไม่รู้

เมื่อวานนี้ …