ศูนย์ซ่อมไมโครซอฟท์

0

ประกาศปิดศูนย์บริการ Microsoft Care สาขามาบุญครอง วันที่ 19 ธันวาคมนี้

ศูนย์บริการ Microsoft Care สาขามาบุญครอง ประกาศปิดตัวในวันที่ 19 ธันวาคมนีh Microsoft Authorised Device Care หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไมโครซอฟท์ประจำประเทศไทย ซึ่งในปัจจุป…