วิธีการใช้งาน

Microsoft PowerPoint เปิดตัวฟีเจอร์สร้าง QR code ผู้ฟังสแกนเพื่อแสดงบนมือถือ พร้อมซับไตเติล 60 ภาษา แปลเสียงผู้พูด

เว็บไซต์ Microsoft Education ได้เผยแพร่ฟีเจอร์ใหม่ของ Microsoft PowerPoint ใน Office 365 Education ที่ผู้สอนหรือผู้นำเสนอสามารถสร้าง QR code ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ฟังสแกนแล้วสไลด์จะไปแสดงบนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต…