“รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุค ดิจิตอล”

0

ประกวดหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุค ดิจิตอล” ชิงรางวัลใหญ่ 100,000 บาท!!!

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนน้อง ๆ ในระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุค ดิจิตอล” กติกา มี 2 ประเภท -ประเภทน…