ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบทรัพย์สินในองค์กร

บราเดอร์ พัฒนา TRACKMO ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบทรัพย์สินในองค์กร ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนา TRACKMO ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบทรัพย์สินในองค์กร ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน TRACKMO หรือระบบตรวจสอบทรัพย์สินผ่านสมาร์ทโฟน ก้าวล้ำอีกขั้นด้วยการพัฒนาระบบซ…