ผลตรวจสอบ

0

!!!สรุปผลตรวจสอบ iPhone 5 ระเบิดในไทย พบน็อตใต้ถาดแบตเตอรี่ เจาะเข้าเนื้อใน ทำให้ไฟลัดวงจร

ผลตรวจสอบกรณีเครื่อง  iPhone 5 ระเบิดในไทย พบว่ามีน็อตแปลกปลอมเจาะเข้าเนื้อแบตเตอรี่อยู่บริเวณใต้ถาด ทำให้เกิดไฟลัดวงจร     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ…