ประมูลคลื่น

0

True แจงเหตุผลไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz เพราะสามปัจจัยหลัก!

ตามที่ กลุ่มทรู ได้เข้ารับเอกสารการประมูลคลื่น 1800 MHz ในนามบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล …

จากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป หลังจากการประมูลคลื่น 900MHz ได้จบลง กับอนาคตหกค่ายมือถือในเมืองไทย

จากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป หลังจากการประมูลคลื่น 900MHz ได้จบลง

จบลงไปแล้วนะครับ สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ในประเทศไทย หลังจากยื้อยุดฉุดราคากันไปร่วมเกือบสัปดาหฺ์ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าผู้ที่ได้ถือครองช่วงความถี่ …