ประมูลคลื่นความถี่

0

ฟังความข้าง dtac “ปีหน้าเราจะโหด เพราะเราคือผู้ได้เปรียบ” และเพราะอะไรถึงยอมแพ้การประมูล

dtac เดินหน้าต่อครับ แม้จะไม่ได้คลื่นมาเติมจากการประมูลในสองครั้งที่ผ่านมา แต่คลื่นเดิมที่มีอยู่กว่า 50 MHz ก็เยอะมากเพียงพอที่จะทำตลาด 4G อย่างเต็มที่ต่อจากนี้ไปอีกสามปีเป็นอย่างน้อย วันนี้ Appdisqus มาฟั…