บ้านปู เน็กซ์

02 Banpu-NEXT e-Boat
e-Boat เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าโมเดลใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างไร้มลพิษ

‘บ้านปู เน็กซ์’ เดินหน้าพัฒนาอี-โมบิลิตี้ภาคการท่องเที่ยวทางน้ำ ‘บ้านปู เน็กซ์ อีโบ๊ท’ (Banpu NEXT e-Boat) ชูจุดเด่นใช้วัสดุและแบตเตอรี่คุณภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% ไร้มลพิษ ไร้กลิ่น ไร้เสียง …