บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง

“เอบีม คอนซัลติ้ง” เปิดตัว White Paper เพื่อเร่งให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความจำเป็นของ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันในประเทศไทย หลัง โควิด-19

บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหาทางหลีกเลี่ยงภาวะธุรกิจหยุดชะงักท่ามกลางความผันผวนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอด บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไท…