ช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ช้อปปี้ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยผ่านแคมเปญ “ช้อปปี้ช่วยเปย์” เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ช้อปปี้ส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยผ่านแคมเปญ “ช้อปปี้ช่วยเปย์”จัดสรรความช่วยเหลือมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน   เพียงลงทะเบียนพร้อมยืนยันตัว…