จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

0

มาฟัง JAS ผู้ให้บริการเครือข่ายเจ้าใหม่ในเมืองไทย ทำไมเขาคิดว่า “เขาพร้อมกว่าที่เราคิด”

มาฟังความคิดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปของ JAS ผู้ให้บริการเครือข่ายเจ้าใหม่ในเมืองไทย ทำไมเขาคิดว่าเขาพร้อมกว่าที่เราคิด JAS หรือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ 900 MHz จำนว…