คินดริล

Kyndryl Bridge photo FORPRESS | คินดริล | คินดริล เปิดตัว “Kyndryl Bridge” แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลใหม่ล่าสุด
คินดริล เปิดตัว “Kyndryl Bridge” แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลใหม่ล่าสุด

คินดริล หรือ Ky…