คลื่น 700 MHz

เอไอเอส ยืนยันนำคลื่น 700 MHz ขยายเครือข่ายคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ได้เกินเกณฑ์ กสทช.

เอไอเอส ยืนยันนำคลื่น 700 MHz รายเดียวที่มีคลื่นความถี่ครบและมากที่สุด ขยายเครือข่ายคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ได้เกินเกณฑ์ กสทช. โดยในวันที่ 13 มกราคม 2564 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ…