ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

0

ขอเชิญคนไทยร่วมส่งภาพและวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 59 รวมไว้ที่ Facebook และ Line เพื่อจัดพิมพ์หนังสือและสารคดี

  กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมส่งภาพถ่าย ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้บันทึกไว้ ต…