การแฟลชรอม Nokia X

0

การแก้ปัญหาเมื่อ Nokia X ของเราไม่สามารถใช้งานได้ : ภาค2 ขั้นรุนแรง (ฺBrick บริก)

สืบเนื่องจากบทความการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เรานำเสนอไปวันก่อนนั้น อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่อง Nokia X ของเพื่อนๆที่เกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าของเครื่องได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงขอนำเสนอวิธีไม้ตายที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมือถือของเราได้ชะงัดนัก นั่นคือ การแฟลชรอมเครื่องใหม่ครับ

การแฟลชเครื่องของเรา …