กาชา

| กาชา | เด็กชายผู้โชคดี กราบเท้าแม่และ สุ่มกาชา!
เด็กชายผู้โชคดี กราบเท้าแม่และ สุ่มกาชา!

พวกคุณคงเคยเล่น…