กรีน เยลโล

GreenYellow Solar Floating SPM 1 A | กรีน เยลโล | กรีน เยลโล เปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทย
กรีน เยลโล เปิดตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทย

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำแห่งแรก โดย บริษัท กรีน เยลโล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยแผงโซลาร์เซลล์มากกว่า 6,000 แผง ในพื้นที่กว่า 1.6 เฮกตาร์ บนบ่อขนาด 4.3 เฮกตาร์ โรงงานแห่งนี้จะผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต…