Square Enix จดทะเบียนชื่อเกม Chocobo Grand Prix ในญี่ปุ่น

Avatar photo
Chocobo GP TM 12 14 20 | Square Enix | Square Enix จดทะเบียนชื่อเกม Chocobo Grand Prix ในญี่ปุ่น

Square Enix ยื่นจดทะเบียนชื่อเกมคลาสสิกอย่าง “ Chocobo GP” และ“ Chocobo Grand Prix” ในวันที่ 1 ธันวาคมในญี่ปุ่นซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ววันนี้

“ Chocobo GP” เป็นเครื่องหมายการค้าในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นในขณะที่“ Chocobo Grand Prix” เป็นเครื่องหมายการค้าในภาษาญี่ปุ่น

การจดทะเบียน อาจบ่งบอกถึงภาคต่อของเกม Chocobo Racing ที่ต้นฉฐับวางจำหน่ายในปี 1999 ซึ่งวางจำหน่ายใน PlayStation 1  ภาคต่อที่มีชื่อว่า Chocobo Racing 3D ได้รับการประกาศสำหรับ 3DS ในงาน E3 2010 แต่ถูกยกเลิกในปี 2013 นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าจะเป็นฉากหนึ่งในเกมออนไลน์ Final Fantasy XIV ก็เป็นไปได้