ยอดขายสมาร์ตโฟนทั่วโลกลดลง 20% เหตุเพราะไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนาเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่ราวสิ้นเดือนธันวาคม 2019 ซึ่ง Gartner ได้รายงานยอดขายสมาร์ตโฟนในไตรมาสที่ผ่านมา พบตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโดยตรง ส่วนหนึ่งมาจากผู้ใช้งานเลือกไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นด้วย

Gartner รายงานยอดขายสมาร์ตโฟนทั่วโลกลดลงไปถึง 20% ในไตรมาสที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปี 2019 โดยสมาร์ตโฟนที่ติดอันดับท็อป 5 ประกอบไปด้วย Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi และ Oppo โดยเมื่อดูจากตัวเลข Apple – iPhone มีขอดขายที่ลดลงไปเล็กน้อย ในขณะที่ Oppo, Samsung, และ Huawei มียอดขายที่ลดลงไปค่อนข้างมากพอสมควร

  • Samsung สร้างยอดขายสมาร์ตโฟนได้ทั้งสิ้น 55 ล้านเครื่อง น้อยกว่าปีที่แล้วที่ขายได้ทั้งสิ้น 71 ล้านเครื่อง
  • Huawei สร้างยอดขายสมาร์ตโฟนได้ทั้งสิ้น 42 ล้านเครื่อง น้อยกว่าปีที่แล้วที่ขายได้ทั้งสิ้น 58 ล้านเครื่อง
  • Apple สร้างยอดขายสมาร์ตโฟนได้ทั้งสิ้น 40 ล้านเครื่อง น้อยกว่าปีที่แล้วที่ขายได้ทั้งสิ้น 44 ล้านเครื่อง

ถ้าดูจากตัวเลขเพียว ๆ ก็พบว่า Huawei ได้รับผลกระทบมากที่สุด -27.3% เลบทีเดียว รองลงมาคือ Samsung ครับ

Zimmermann อธิบายว่า สาเหตุที่ Apple ยังไม่เสียยอดขายสมาร์ตโฟนมากเท่าแบรนด์อื่น ๆ เพราะบริษัทมีความสามารถในการให้บริการลูกค้าผ่านระบบออนไลน์และสามารถกู้ระบบการผลิตเข้าสู่ระดับปกติได้ไวนั่นเอง

คัดมาเพื่อคุณ
iphone