ชวนเล่น The TAB S2 LIGHTEST Challenge ง่ายๆลุ้นรับ Samsung Galaxy Tab S2 8″ ไปนอนกอดกัน!!!

Avatar photo

ชวนเล่น The TAB S2 LIGHTEST Challenge ง่ายๆลุ้นรับ Samsung Galaxy Tab S2 8″ ไปนอนกอดกัน เป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายๆแต่ของรางวัลเด็ดมากๆครับ เพียงแค่มาร่วมทายน้ำหนักและท้าพิสูจน์ความเบาของ Samsung Galaxy Tab S2 8″ เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ Samsung Galaxy Tab S2 8″ ไปใช้กันได้ง่ายๆเลย ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558 สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรม The TAB S2 LIGHTEST Challenge ได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ

http://www.tabs2lighttest.com/

20150921223227

กติการของกิจกรรม The TAB S2 LIGHTEST Challenge

 • กด เริ่มเลย เพื่อเลือก วัตถุที่ มีน้ำหนักเบาที่สุด
 • จากนั้นกด แชร์ลงเฟซบุ๊ค เพื่อส่งคะแนนลุ้นชิง Samsung Galaxy Tab S2 8″ หากไม่ Share คะแนน
  จะไม่ถูก submit และจะถือว่า ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558
 • ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม The TAB S2 LIGHTEST Challenge

 • ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 • การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันการรับรางวัลภายใน 15 วัน ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล ทางเว็บไซต์
 • มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันที
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล มูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมาย
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่าย ของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหาย ของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

ประกาศผลรางวัล The TAB S2 LIGHTEST Challenge

 • ประกาศผลผู้โชคดี ที่ร่วมกิจกรรม Tab S2 Lightest Challenge วันที่ 1 ตุลาคม 2558
  บนหน้ากิจกรรมนี้ และบน Facebook Fanpage Samsung Mobile Thailand
 • รางวัลคือ Galaxy Tab S2 8″ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง
 • ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง 3 ท่านทาง Facebook ที่ลงทะเบียนไว้

7609-horz

สำหรับกิจกรรมนี้แค่เข้าไปร่วมสนุก แล้วเขาจะให้เวลา 25 วินาที ให้เราเดาน้ำหนักของสิ่งของต่างๆเปรียบเทียบกับ Samsung Galaxy Tab S2 8″ ว่าอันไหนเบากว่ากันถูก 1 ครั้ง ได้ 1 คะแนน พอหมดเวลาเราก็แชร์คะแนนไป Facebook ของเราเท่านี้เอง ก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลแล้วครับ (หากไม่ Share คะแนน
จะไม่ถูก submit และจะถือว่า ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม) สงวนสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัลเท่านั้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

 


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx