Samsung จะทำเคสพิเศษสำหรับ Galaxy S21 Ultra มีที่เก็บ S Pen ให้โดยเฉพาะ

Avatar photo
galaxy note | Galaxy Note | Samsung จะทำเคสพิเศษสำหรับ Galaxy S21 Ultra มีที่เก็บ S Pen ให้โดยเฉพาะ

ยังคงมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องกับการที่ Galaxy S21 จะรองรับการใช้งานร่วมกับ S Pen ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์เด่นของซีรี่ส์ Galaxy Note เพื่อลดการแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ที่มากเกินความจำเป็นทำให้ Samsung เลือกไม่ทำ Galaxy Note ต่อนั่นเอง

วันนี้มีข้อมูลจากต่างประเทศเพิ่มเติมว่า Samsung จะเพิ่มความสามารถให้ Galaxy S21 Ultra เพียงรุ่นเดียวในไลน์สินค้า Galaxy S21 ให้รองรับการใช้งานร่วมกับ S Pen แต่คำถามคือ Galaxy S21 Ultra จะมีช่องเสียบปากกาแบบ Galaxy Note หรือไม่? รายงานของเว็บไซต์ Winfuture ระบุว่า Samsung จะทำเคสพิเศษออกมาให้โดยเฉพาะเลย

s pen | Galaxy Note | Samsung จะทำเคสพิเศษสำหรับ Galaxy S21 Ultra มีที่เก็บ S Pen ให้โดยเฉพาะ

ตัวเครื่อง Galaxy S21 Ultra นั้นจะไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถเก็บปากกา S Pen ได้ในเครื่องเหมือนกับ Galaxy Note ดังนั้น สิ่งที่ Samsung ทำคือการออกแบบเคสพิเศษที่มีช่องเสียบปากกา S Pen เพิ่มมาให้เพื่อป้องกันการสูญหายหากผู้ใช้งานต้องแยกเก็บปากกาด้วยตัวเอง

คัดมาเพื่อคุณ
Exynos 2400 2 | Exynos | Samsung ปฏิเสธข่าวลือเรื่องชิปเซ็ตที่พัฒนาขึ้นเอง

ด้วยการทำให้ Galaxy S21 Ultra รองรับการใช้งานร่วมกับปากกาแล้วนั้น ก็ไม่มีความจำเป็นที่ Samsung จะต้องพัฒนาซีรี่ส์ Galaxy Note อีกต่อไป คาดว่า Galaxy Note 20 น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนซีรี่ส์ Galaxy Note 20 รุ่นสุดท้ายแล้ว