ลูกค้า dtac ระบบเติมเงินควรอ่าน! : ดีแทคชี้แจงให้ลูกค้าเร่งมาลงทะเบียนซิมตามช่องทางต่อไปนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

ลูกค้า dtac ระบบเติมเงินควรอ่าน! : ดีแทคชี้แจงให้ลูกค้าระบบเติมเงินเร่งลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

ตามที่ กสทช.ได้ประกาศขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการแบบเติมเงินในโครงข่าย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้บริการได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ และรักษาประโยชน์สาธารณะด้านความปลอดภัยในสังคมนั้น

dtac

ดีแทคแสดงความพร้อม  ในการเชิญชวนลูกค้าแฮปปี้ แบบเติมเงิน ที่ใช้กับมือถือ และใช้บริการอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ต่างๆ โดยดีแทคได้เร่งเตือนให้ลูกค้ารีบทยอยมาลงทะเบียนซิม ก่อนที่จะถึงวันที่กสทช. กำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ลูกค้า สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น ศูนย์บริการดีแทค ร้านดีแทคเซ็นเตอร์ และตัวแทนร้านค้ารายย่อย ทั่วประเทศ นอกจากนั้น จะมีการจัดบูธรับจดทะเบียน เคลื่อนที่ไปในแหล่งชุมชน ที่พักอาศัยและย่านธุรกิจสำคัญทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รีบเข้ามาลงทะเบียนแสดงตัวตนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้

ทั้งนี้ดีแทคได้เริ่มแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบผ่านทาง SMS  คอลเซ็นเตอร์ และสื่อต่างๆ แล้ว และกำลังเพิ่มช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป

·       สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมใหม่ จาก ร้านของดีแทค , ตัวแทนร้านค้ารายย่อย , และร้านค้า 7-11  กรุณานำบัตรประชาชน   หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ฉบับจริงมาด้วย  สำหรับชาวต่างชาติ ให้นำพาสปอร์ต มาเป็นหลักฐาน เพื่อลงทะเบียน ณ จุดจำหน่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

·       ส่วนลูกค้าปัจจุบัน ให้ตรวจสอบสถานะว่าลงทะเบียนหรือยัง โดยการกด *151# แล้วโทรออก ระบบจะแจ้งข้อความอัตโนมัติ หากยังไม่ลงทะเบียน ระบบจะแจ้งรหัสสำหรับการลงทะเบียน 6ตัวเพื่อใช้ในการลงทะเบียนมาให้ เมื่อสะดวกที่จะมาลงทะเบียนแล้ว ให้นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ถ้าเป็นชาวต่างชาติใช้พาสปอร์ต ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าว ใช้บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวที่ราชการออกให้ ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารฉบับจริง พร้อมซิมการ์ด มาที่ศูนย์บริการดีแทค ร้านดีแทคเซ็นเตอร์ และตัวแทนร้านค้ารายย่อย หรือ จุดจำหน่ายที่มีสัญญลักษณ์ “2 แชะ” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน ที่จัดทำโดย กสทช.

ทั้งนี้ลูกค้าแฮปปี้ แบบเติมเงิน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการดีแทค ร้านดีแทคเซ็นเตอร์ ทั่วประเทศ และ ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ 1678 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dtac.co.th


dtac confirms readiness to complete free registration of pre-paid SIM cards by July 31, 2015

February 20, 2015 – The NBTC has imposed regulations requiring all mobile operators to register information of pre-paid subscribers by July 31, 2015 or their service will be suspended. The objective of SIM card registration is for the protection of consumer rights and the benefit of national security.

dtac signals its readiness by urging Happy pre-paid customers who use voice or data services to register their SIM cards before the NBTC’s deadline. dtac provides many channels for registration, including dtac service halls, dtac centers, and retail shops nationwide. In addition, dtac will have mobile registration booths moving around to serve communities, and residential and key business areas nationwide – to give customers convenience and drive registration by July 31, 2015. dtac has started communicating with pre-paid customers through SMS, dtac Call Center, and other communication channels and will continue to add new registration channels to give customers more convenience.

·         Customers who purchase new SIM cards from dtac shops, retailers, or 7-Eleven can register their SIM cards free of charge at the time of purchase by presenting their ID cards, any other government-issued ID cards, or, in case of foreigners, passports.

 

·         Existing customers can check if their SIM is registered by dialing *151#(. If not registered, the automatic response will include a 6-digit number that will be required when registering the SIM card. Customers must bring their SIM cards along with their ID cards, any other government-issued ID cards, passports, or, for foreign workers, employment cards issued by the government agency to register their SIM cards at dtac service halls, dtac centers, dtac shops, or any retailers with the sign “Two Shots”, which is an application developed by the NBTC to facilitate the registration process.

 

Happy pre-paid customers can obtain more information from dtac service hall, dtac center nationwide, dtac call center 1678 orwww.dtac.co.th.View Comments (0)

Leave a Reply