Poco X3 Pro มาแน่นอน รายะเอียดบางส่วนมาแล้ว!

Avatar photo
Poco X3 Cobalt Blue 1340x754 1 | Poco | Poco X3 Pro มาแน่นอน รายะเอียดบางส่วนมาแล้ว!

Poco เปิดตัว X3 NFC ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา สร้างกระแสได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นสมาร์ตโฟนที่มีสเปกคุ้มค่าอย่าง Snapdragon 730G หน้าจอ 120Hz ในราคาครึ่งหมื่นเท่านั้น แต่นอกจากรุ่นปกติแล้ว ก็มีแววว่า Poco จะทำรุ่น Pro ออกมาด้วย

จากข้อมูลต่างประเทศ พบว่ามี Poco X3 รุ่นใหม่ผ่านการรับรองของ FCC มีเลขโมเดลคือ M2102J20SG ซึ่งคาดว่าจะเป็น Poco X3 Pro ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ครอบด้วย EMUI 12 รองรับการเชื่อมต่อ dual-band Wi-Fi และ NFC น่าเสียดายที่จะไม่รองรับ 5G รองรับเพียง LTE เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องสเปกออกมาเพิ่มเติมมากนัก แต่อย่างน้อยก็ได้ทราบแล้วว่านอกจาก Poco X3 NFC สมาร์ตโฟนยอดนิยมแล้วก็ยังมี Poco X3 Pro รอเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นครับ