Oppo อินเดียถูกตั้งข้อกล่าวหาหลีกเลี่ยงภาษี

Avatar photo
oppo

สัปดาห์ที่ผ่านมา vivo ประเทศอินเดียถูกเจ้าหน้าที่รัฐเข้าตรวจสอบเนื่องจากพบว่าบริษัทได้หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมส่งเงินกลับบริษัทแม่ที่จีน ซึ่งยังไม่ทันพ้นเดือนดี ทาง Oppo ประเทศอินเดียก็ถูกตรวจสอบต่อครับ

หน่วยงานของประเทศอินเดียระบุว่า Oppo ได้หลีกเลี่ยงภาษีเป็นเงินจำนวนมากถึง 551 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีทั้งหมด 2 ข้อกล่าวหา ประการแรก Oppo “จงใจประกาศว่าเกิดข้อผิดพลาด” เกี่ยวกับการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการประกอบโทรศัพท์ในประเทศอินเดีย ประการที่ 2 คือ Oppo ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจำหน่ายสินค้านำเข้าและส่งออกนอกประเทศ

หน่วยงานต่อต้านการลักลอบขนสินค้าในอินเดียพบหลักฐานหลังจากเข้าค้นสำนักงานของ Oppo ในประเทศอินเดีย รวมถึงมีการซักถามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Oppo แล้ว ซึ่งทาง Oppo ได้รับทราบปัญหาพร้อมกับชำระเงินล่วงหน้าเป็นเงินจำนวน 4,500 ล้านรูปีให้กับหน่วยงานในประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อย


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx