NT ลงนามจับมือ AIS ร่วมกันเสริมขีดความสามารถ 4G/5G ของไทย บนคลื่น 700 MHz

Avatar photo
Pic02 NT – AIS 700 MHz | 700 MHz | NT ลงนามจับมือ AIS ร่วมกันเสริมขีดความสามารถ 4G/5G ของไทย บนคลื่น 700 MHz

NT ได้ร่วมมือกับ AIS ลงนามสัญญาเช่าใช้อุปกรณ์โครงข่าย 4G/5G เพื่อนำมาให้บริการบนคลื่นความถี่ 700 MHz เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในคลื่นเพิ่มเติมแก่ประเทศไทย

การร่วมลงนามในสัญญานี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ) ได้อนุญาตให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT สามารถโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 5 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ได้แล้วนั้น

ล่าสุด NT และ AWN ก็ได้ร่วมลงนามสัญญาในโครงการเช่าใช้บริการอุปกรณ์โครงข่ายเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำใช้ให้บริการ 4G/5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz รวมถึงการตกลงสัญญาการใช้บริการโรมมิ่งข้ามโครงข่ายภายในประเทศร่วมกัน ระหว่าง NT และ AIS

โดยภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทาง AIS จะรับหน้าที่จัดทำโครงข่าย 4G/5G บนคลื่นความถี่ 700 MHz เป็นจำนวน 13,500 สถานีฐาน ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ NT นำไปใช้ให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการตลอดอายุใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ 700 MHz ที่จะไปสิ้นสุดลงในปี 2579

เป็นความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการแชร์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และช่วยรองรับการเติบโตของผู้ใช้บริการ 4G/5G ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นตามความตั้งใจของทั้งสององค์กร

Pic05 NT – AIS 700 MHz | 700 MHz | NT ลงนามจับมือ AIS ร่วมกันเสริมขีดความสามารถ 4G/5G ของไทย บนคลื่น 700 MHz

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า

“การทำสัญญา Network Sharing ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง AIS ส่งผลประโยชน์หลายด้านโดย NT สามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนคลื่น 700 MHz  และเป็นแนวทางที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสของ NT ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ตามแผนธุรกิจ 5G ของ NT ที่ ครม.อนุมัติ

คัดมาเพื่อคุณ
Pic3 AIS รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน | AIS | AIS ร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ โครงข่ายที่จะจัดสร้างบนคลื่น 700 MHz สามารถรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันกว่า 2 ล้านราย และรองรับการขยายตลาดในอนาคตได้ถึง 4 ล้านราย ครอบคลุมบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ NT ยังมีข้อตกลงกับ AIS ในการให้บริการข้ามโครงข่ายบนโครงข่ายของ AIS ได้ในทุกคลื่นความถี่ อันจะส่งผลทำให้ลูกค้า NT ได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งของ NT ให้มีขีดความสามารถแข่งขันในตลาดได้ สอดคล้องกับแนวนโยบายภาครัฐที่เน้นให้บูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนการลงทุนด้านโครงข่ายสื่อสารของประเทศ”

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า

“เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสจาก NT ในการเข้าเป็นพันธมิตรร่วมทำงานยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดย AIS พร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนเป้าหมายของ NT ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระดับสากล และ ทีมงานวิศวกรที่จะดูแลคุณภาพของโครงข่ายอย่างเต็มที่ รวมไปถึงภารกิจของ AIS เองที่มุ่งมั่นส่งมอบบริการ 5G คุณภาพให้แก่ลูกค้าจากคลื่นความถี่ทุกย่าน ตั้งแต่ 700 MHz จากความร่วมมือในครั้งนี้ที่จะทำให้มีปริมาณรวม 2×20 MHz  ที่จะสามารถขยายบริการ 5G ให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดและพื้นที่เมืองในเขตอาคารสูงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พร้อมผนึกพลังกับคลื่นความถี่ซึ่งได้รับการจัดสรรมาก่อนหน้านี้ ในย่าน 900 MHz, 1800 MHz,  2100 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz รวมเป็น 1460 MHz มากที่สุดในไทย ที่จะทำให้ครอบคลุมการใช้งานลูกค้าและองค์กรธุรกิจทุกรูปแบบ และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศสู่ความเป็นเครือข่ายอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม”


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx