ขายดีสุดๆ Nintendo Switch ทำลายสถิติเครื่องเกมขายดีที่สุดในเดือน สิงหาคม (ในUSA)

Avatar photo
Switch sale | Nintendo Switch | ขายดีสุดๆ Nintendo Switch ทำลายสถิติเครื่องเกมขายดีที่สุดในเดือน สิงหาคม (ในUSA)

US NPD ได้รายงานยอดขาย เครื่องเกม ในประเทศอเมริกาประจำเดือนสิงหาคม 2020 ที่ผ่านมา และต่อเนื่องกับความสำเร็จของ นินเทนโด เพราะเครื่องเกมลูกผสม Nintendo Switch ขายดีอันดับ 1 ต่อเนื่องแทบจะเกือบทั้งปี 2020 และยิ่งหลัง Covid-10 ระบาดทำให้ยิ่งขายดีจนขาดตลาด เพราะคนต้องกักตัวอยู่บ้าน

โดย NPD ได้รายงานยอดขายว่าเครื่องเกม Nintendo Switch สร้างสถิติยอดขายฮาร์ดแวร์ดสูงสุดในเดือน สิงหาคม 2020  เมื่อเทียบกับกำไรต่อหน่วย  โดยเจ้าของสถิติเดิมที่ทำยอดขายดีที่สุดในเดือนสิงหาคม คือในปี 2008 และปู่นินคือเจ้าของสถิติเดิมกับยอดขาย Nintendo Wii

นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าเครื่องเกม Nintendo Switch เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ Nintendo Switch เป็นแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่ขายดีที่สุดในเดือน สิงหาคม 2020 เมื่อเทียบจำนวนเครื่องเกมด้วยเช่นกัน