Bloomberg รายงานปู่นินยังไม่มีแผนขึ้นราคา Nintendo Switch ในตอนนี้

Avatar photo
gsmarena 001 84 | ์Nintendo | Bloomberg รายงานปู่นินยังไม่มีแผนขึ้นราคา Nintendo Switch ในตอนนี้

ราคาของเครื่องเกมชื่อดังจากปู่นินอย่าง Nintendo Switch จะยังไม่มีการขึ้นราคาในอนาคตอันใกล้ แต่ทาง Nintendo ยังคงพิจารณาหาทางเลือกมากมายสำหรับในอนาคต แต่อะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

black friday nintendo switch sales 740x416 1 | ์Nintendo | Bloomberg รายงานปู่นินยังไม่มีแผนขึ้นราคา Nintendo Switch ในตอนนี้

รายงานนี้ถูกรายงานออกมาโดยคุณ Takahashi Mochizuki จากสำนักข่าว Bloomberg ในระหว่างการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส Nintendo ถูกถามเรื่องความเป็นไปได้เกี่ยวกับการขึ้นราคาของ Nintendo Switch คอนโซลที่ทำยอดขายไปมากถึง 114.44 ล้านชุดทั่วโลก สำนักงานใหญทที่ประเทศญี่ปุ่นยืนยันว่ายังไม่มีแผนเพิ่มราคาของ Nintendo Switch ในตอนนี้ แต่ก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์และพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ 

Nintendo Switch ไม่ใช่คอนโซลค่ายเดียวที่อาจมีการขึ้นราคาในอนาคตเพราะเมื่อเดือนที่แล้วคุณ Phil Spencer หัวหน้าแผนก Xbox ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะขึ้นราคา Xbox Series X/S และ Xbox Game Pass ด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างที่ทำให้ต้องมีการขึ้นราคาเช่น พิษจากการระบาดโควิด, สงคราม หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วโลก อย่างไรก็ตามใครที่คิดจะซื้อคอนโซลมาเล่นคงต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิด


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx