ประธานนินเทนโดบอกว่า การขาดแคลนชิปทั่วโลกส่งผลต่อการผลิต Nintendo Switch

Avatar photo
Nintendo Switch Black Friday 11 09 20 | Nintendo Switch | ประธานนินเทนโดบอกว่า การขาดแคลนชิปทั่วโลกส่งผลต่อการผลิต Nintendo Switch

Shuntaro Furukawa ประธาน Nintendo ยอมรับว่าการขาดแคลนวัสดุในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการผลิต Nintendo Switch

โดยการขาดแคลนน่าจะเกิดจากการระบาดของ Covid-19 และส่งผลกระทบต่อหลาย บริษัท เช่น Apple และ Microsoft ไม่ใช่เฉพาะ Nintendo โดยประธานนินเทนโด ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ว่า นินเทนโดกำลังทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุในการสร้าง Switch

ซึ่งคุณ Shuntaro Furukawa  ระบุว่า เนื่องจากการขาดแคลนวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก จากการระบาดของ โคโรน่าไวรัส ทำให้เราไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราต้องการได้ ที่มีทั้ง Switch และ Switch Lite เรากำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ แต่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนการผลิต