Opensea ตลาด NFT ปลดพนักงาน 20% ต้อนรับตลาดหมีคริปโต 5 ปี

opensea

ตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Opensea ได้ประกาศปลดพนักงานจำนวนมากถึง 20% ซึ่งรายงานดังกล่าวตรงมาจาก Devin Finzer หรือ CEO ของ Opensea นั่นเองครับ

Finzer บอกว่าสาเหตุที่ต้องปลดพนักงานออก 20% มาจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของทั้งคริปโตและเศรษฐกิจในวงกว้างตามสภาพปัจจุบัน ซึ่งเขาเขียนว่าการการปลดพนักงานจะช่วยบริษัทสามารถประคองตัวเองได้ในกรณีที่เกิดภาวะถดถอยเป็นเวลานาน

“การปลดพนักงานออกจะทำให้เราสามารถประคองบริษัทต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ตลาดหมีของคริปโต (5 ปีจากปัจจุบัน) และจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะทำแบบนี้เพียงครั้งเดียว”

เนื่องจาก Opensea ไม่ได้เปิดเผยจำนวนพนักงานของบริษัท จึงไม่มีความชัดเจนว่ามีพนักงานจำนวนเท่าใดที่ได้รับผลกระทบจากการปลดดังกล่าว แต่ข้อมูลจาก TechCrunch ระบุว่า Opensea มีพนักงานราว 769 คน นั่นหมายความว่า หาก Opensea ปลดพนักงาน 20% ก็จะมีพนักงานราว 150 คนต้องตกงานไปในรอบนี้

 

 


View Comments (0)

Leave a Reply