Nathanz Lutz ผู้ก่อเกิดตำนาน 200 ปี League Of Legend ออกจาก Riots แล้ว

Avatar photo
volibear splash | League of Legend | Nathanz Lutz ผู้ก่อเกิดตำนาน 200 ปี League Of Legend ออกจาก Riots แล้ว

Nathanz Lutz 1 ในคนที่ออกแบบตัวละครใน League Of Legend มากมาย รวมถึงการรีเวิร์คตัวละครหลากหลายตัวอีก แต่เมื่อวันที่ผ่านมา Nathanz Lutz ได้ประกาศออกจาก Riot ไปแล้ว แต่ยังคงทิ้งมีมไว้ให้กับ Riot มีมที่ว่านั้นก็คือ ตำนาน 200 ปี ของ Riot เนื่องจากมีผู้เล่นออกมาบอกว่าตัวละครของเขานั้นเก่งเกินไป ทำให้เขาตอบกลับไปว่า ทีมสร้างของเขารู้ดีว่าทำอะรอยู่ และ มีประสบการณ์ ในการทำเกมรวมกัน 200 ปี

volibear splash | League of Legend | Nathanz Lutz ผู้ก่อเกิดตำนาน 200 ปี League Of Legend ออกจาก Riots แล้ว

ทำให้มีผู้เล่นหลายคนมักจะใช้คำว่า 200 ปี กับตัวละครที่แข็งแกร่งเกินไปเพื่อเป็นการแซะ ผู้สร้าง โดย Nathanz Lutz ได้เป็นคนรีเวิร์คตัวละครอย่าง volibear และ Wukong ให้เล่นได้สนุก และ ใช้ทักษะมากขึ้น จนมีผู้เล่นตัวละครนี้เยอะมาก และ ผลงานสุดท้ายของเขาคือตัวละครที่กำลังจะออกมา ในอีกไม่กี่สัปดาห์ ในอีเว้นท์ใหม่นี้

| League of Legend | Nathanz Lutz ผู้ก่อเกิดตำนาน 200 ปี League Of Legend ออกจาก Riots แล้ว