Microsoft เริ่มทดสอบ Taskbar ที่ออกแบบมาให้ใช้งานแบบแท็บเล็ต

Avatar photo
Windows 11 Start | Microsoft‬ | Microsoft เริ่มทดสอบ Taskbar ที่ออกแบบมาให้ใช้งานแบบแท็บเล็ต

วันนี้ Microsoft ได้ปล่อยอัปเดต Windows 11 Insider build เวอร์ชันใหม่ 22563 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยหนึ่งในนั้นคือการปรับปรุง Taskbar และ Widget board ใหม่

ฟีเจอร์ใหม่ของ Taskbar ใน Windows 11 มีชื่อว่า tablet-optimized taskbar หรือลดการใช้พื้นที่ Taskbar ลง โชว์เพียงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเท่านั้น

gsmarena 001-18

ฟีเจอร์ใหม่นี้สามารถเปิดใช้งานโดยการปัดขอบด้านล่างของหน้าจอลงด้านล่าง เพื่อเรียกใช้งาน หลังจากนั้น Taskbar เวอร์ที่บางลงกว่าเดิมจะปรากฏขึ้นมาตามตัวอย่างข้างบนนี้

ในส่วนของ Widget นั้นก็มีการปรับดีไซน์ใหม่เล็กน้อยให้ดูผสมกลมกลืนกันมากขึ้นจากที่ดูแยก ๆ กัน

gsmarena 002-10

คัดมาเพื่อคุณ
windows 11 | Microsoft‬ | Microsoft จะหยุดจำหน่าย Windows 10 วันที่ 31 มกราคมนี้

นอกจาก 2 ฟีเจอร์ข้างต้น ทาง Microsoft ก็ได้เพิ่มอีโมจิเข้ามาใหม่อีก 37 รายการ

gsmarena 003-4