Microsoft เปลี่ยน Windows Store บน Windows 10 เป็น Microsoft Store แล้ว

microsoft1_2040.0.0

Microsoft ทำการเปลี่ยนชื่อหรือรีแบรนดิ้ง Windows Store ไปเป็น Microsoft Store แล้ววันนี้ โดยค่อยๆ ส่งซอฟต์แวร์อัพเดตไปยังเครื่องของผู้ใช้งาน Windows 10 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไอคอนเดิมและชื่อของแอพพลิเคชั่น ในขณะที่ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักในตัวอินเตอร์เฟซของแอพพลิเคชั่นเอง แต่ผู้ใช้งาน Windows 10 จะสังเกตุเห็นความเปลี่ยนแปลงของไอคอนบนทาสต์บาร์ว่าตอนนี้มีถุงกระดาษโผล่ขึ้นมาบนทาสต์บาร์แล้วโดยมีโลโก้ของ Microsoft อยู่บนถุงกระดาษนั้น

microsoftstore1

ณ ตอนนี้ Microsoft ยังไม่ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการถึงการเปลี่ยนชื่อหรือรีแบรนดิ้งในครั้งนี้ แต่เห็นได้ชัดจากชื่อ Microsoft Store ว่าบริษัทไอทียักษ์ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของแอพพลิเคชั่นให้สอดคล้องกับร้านของ Microsoft ที่เปิดอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วโลกในตอนนี้ และที่เปิดออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตนั่นเอง ซึ่งนี่อาจหมายความว่า Microsoft กำลังเตรียมแผนวางจำหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าจริงมากกว่าแค่พวกแอพพลิเคชั่น เกม หนัง หรือเพลงที่เคยมีบน Windows 10 Store เดิม

microsoftstore3

คัดมาเพื่อคุณ
pixel-watch

Microsoft Store นั้นจำหน่ายสินค้ามากมายทั้งจาก Microsoft เองและจากพาร์ทเนอร์ของตน ตั้งแต่เมาส์ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราอาจจะสามารถกดสั่งซื้อสินค้าพวกนั้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น Microsoft Store บน Windows 10 ได้ต่อไปในอนาคตอันใกล้