Nintendo Switch ทำยอดขายเกิน 7 ล้านในญี่ปุ่นใกล้แซง PS4 และ PS4Pro แล้ว

Advertisements
Advertisements

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Nintendo Switch ขายดีอย่างถล่มทลายในญี่ปุ่น เรียกว่าทำยอดขายได้หลายแสนเครื่องต่อสัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้มีข่าวระบุว่า Nintendo Switch ทำยอดขายแซง PS4 รุ่นปรกติในญี่ปุ่นแล้ว โดยจะนับรวมยอดขายของรุ่น PS4 แบบปรกติ และ PS4 รุ่น Slim ที่มาแทนตัวหลัก ไม่ได้นับรวม PS4 Pro

แต่ยอดขายล่าสุดเมื่อนับยอดขายข้ามปีที่ผ่านมา มีรายงานว่า Nintendo Switch ทำยอดขายเกิน 7 ล้าน เครื่องในญี่ปุ่นใกล้จะแซง PS4 และ PS4Pro แล้ว โดย Switch ทำยอดขายไปได้ 7,046,766 เครื่อง ในขณะที่ PlayStation 4 และ PS4 Pro ขายรวมไปได้ 7,735,616 เครื่อง เรียกว่าอีกไม่นาน Nintendo Switch จะแซง PS4 และ PS4 Pro ในญี่ปุ่นได้แล้ว  ถือว่าเร็วมากเพราะ Switch เพิ่งวางขายในปี 2017 แต่ PS4 ขายตั้งแต่ปี 2014 (ในญี่ปุ่น)

อย่างไรก็ตามในตลาดโลก PS4 ยังคงเป็นอันดับ 1 ขายได้เกิน 91 ล้านเครื่องแบบที่คู่แข่งแทบไม่มีทางตามทัน