Jack Dorsey ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter

Avatar photo
48f74acbc8c5d9e084af409896872cc2 | twitter | Jack Dorsey ลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter

CEO ของ Twitter, Jack Dorsey ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง โดยมี Parag Agrawal ที่ดำรงตำแหน่ง CTO จะขึ้นมาเป็น CEO แทน

Dorsey กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ผมตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของ CEO เนื่องจากผมเชื่อว่าบริษัทจะสามารถมูฟออนได้จากผู้ก่อตั้งแล้ว ผมมีความไว้วางใจต่อ Parag อย่างลึกซึ้งที่จะให้ดำรงตำแหน่ง CEO ต่อจากผม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่าง ผมรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับทักษะ หัวใจ และจิตวิญญาณของเขา ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเป็นผู้นำ”

โดย Dorsey วางแผนที่จะอยู่ในบอร์ดบริหารของบริษัทอีกประมาณ 6 เดือนก่อนจะลาออกไปอย่างสมบูรณ์แบบ

“แน่นอนว่ามันยากสำหรับผมนะ ผมรักบรษัทนี้และพวกคุณทุกคนมาก ผมเสียใจแต่ก็มีความสุขจริง ๆ มีบริษัทไม่กี่แห่งที่จะไปถึงระดับนี้ และที่นั่น มีผู้ก่อตั้งไม่มากนักที่เลือกบริษัทมากกว่าอัตตาของตัวเอง ผมรู้ว่าเราจะพิสูจน์ว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องแล้ว”