ผลสำรวจระบุ ผู้ใช้ iPhone มีคู่ขา(sexual partners) มากที่สุด

เว็บไซต์ OkCupid.com ได้ทำแบบสำรวจผู้ใช้สมาร์ทโฟนจำนวน 9,785 คน ในหัวข้อ “ตอนนี้ ท่านมีคู่ขา (sexual partners) ทั้งหมดกี่คน ? ”  ซึ่งผลสำรวจระบุออกมาอย่างชัดเจนครับว่า ผู้ใช้ iPhone มีจำนวนคู่ขามากที่สุด ในทุกช่วงอายุ  เมื่่อเทียบกับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android และ Blackberry  โดยผลสำหรับแสดงออกมาเป็นกราฟได้ดังรูปต่อไปนี้ ซึ่งแกนนอนเป็นอายุของผู้ใช้ ส่วนแกนตั้งเป็นจำนวนคู่ขา

SexAndSmartPhonesByAge

แต่หากเราลองแยกคนอายุ 30 ปี ออกมาพิจารณาต่างหากก็จะยิ่งเห็นได้ชัดครับ ว่า ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ใช้ iPhone ก็นำโด่งในเรื่องนี้ ^^

SexAndSmartPhones

 

คัดมาเพื่อคุณ
realme-pad-mini

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจนี้ก็ไม่ได้แจ้งว่า คนที่ใช้ iPhone จะมีคู่ขาเยอะ หรือ คนที่มีคู่ขาเยอะจะใช้ iPhone ? ส่วนในประเทศไทยเรายังไม่มีการทำการสำรวจพวกนี้ แต่ก็แอบอยากรู้เหมือนกันนะ เผื่อจะไปซื้อ iPhone กับเขาบ้าง ^^

ที่มา : okcupid.com

View Comments (3)

Leave a Reply