Apple ประกาศซ่อมลำโพงสนทนา iPhone 12 ที่มีปัญหาให้ฟรี

Avatar photo
Apple announce iphone12pro 10132020.jpg.og | iPhone Update | Apple ประกาศซ่อมลำโพงสนทนา iPhone 12 ที่มีปัญหาให้ฟรี

Apple ได้ประกาศโครงการซ่อมลำโพงของ iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ให้ฟรี เนื่องจากสอง โดย iPhone ทั้ง 2 โมเดลที่ผลิตระหว่าง เดือนตุลาคม 2020 ถึงเมษายน 2021 บางส่วนจะมีปัญหาลำโพงตั้งแต่โรงงานเลยครับ

ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ Apple กล่าวว่าได้เริ่มเปลี่ยนลำโพงที่มีปัญหาสำหรับ iPhone ทั้งสองรุ่นแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทระบุว่ามี iPhone 12 และ iPhone 12 Pro บ่างส่วนเท่านั้น (จำนวนน้อย) ที่อาจประสบปัญหาด้านเสียงเนื่องจากลำโพงสำหรับสนทนาซึ่งมีรายงานว่าผู้ใช้งานบางรายจะไม่ได้ยินเสียงอีกฝั่งระหว่างการสนทนา หาก iPhone ของใครไม่มีเสียงระหว่างการสนทนาก็ให้คาดการณ์ไว้ว่าอาจจะเกิดจากปัญหานี้ และสามารถติดต่อกับตัวแทนหลังการขายของ Apple ได้ทันทีครับ

แต่สำหรับเครื่องที่มีปัญหานอกเหนือการรับประกัน เช่น หน้าจอแตก พร้อมกับไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงจะไม่สามารถเข้ารับการรับประกันได้ ถือว่าอยู่นอกเหนือเงื่อนไขครับ