Covid-19 ส่งผลให้ iPad ขาดตลาดในจีน เพราะถูกใช้เรียนออนไลน์มากขึ้น

Avatar photo
131C6A93 F978 4309 B3BD 85D4289E0CDC | apple | Covid-19 ส่งผลให้ iPad ขาดตลาดในจีน เพราะถูกใช้เรียนออนไลน์มากขึ้น

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ Covid-19 ย่อมส่งผลต่อการค้าขายทั่วโลกไม่พ้นแม้แต่ iPhone แต่ดูเหมือนในข่าวร้านจะพอมีข่าวดีอยู่บ้าง เมื่อยอดขาย iPad ถึงกับขาดตลาดเนื่องจากประเทศจีนจำเป็นต้องหันมาเรียนออนไลน์มากขึ้น ซึ่ง iPad มีบทบาทเป็นอย่างมาก ณ ตอนนี้

ถึงแม้ว่าความต้องการ iPad สูงขึ้นเนื่องจากจีนได้เปลี่ยนระบบการศึกษาจากต้องเข้าเรียน กลายเป็นเรียนรูปแบบออนไลน์แทน ทำให้ iPad เกิดภาวะขาดตลาด ในขณะที่ Apple ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เท่าที่ควร

หากสั่ง iPad ตอนนี้ต้องรอนานถึง 4 สัปดาห์ โดยเฉพาะ iPad รุ่นราคาถูกเนื่องจากผู้ผลิตไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการในสถานการณ์​ ณ ตอนนี้ได้

ไม่ใช่แค่ Apple Store ที่ของขาดตลาด ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจีนก็ของขาดตลาดเช่นเดียวกัน บางร้านจำเป็นต้องจำกัดจำนวนการขายแล้วด้วย

คัดมาเพื่อคุณ
iphone-battery-ios-16-1-beta-2

ปัญหาหนึ่งของโรงงานที่ไม่สามารถผลิตได้ทันคือ “ภาวะขาดแรงงาน” โรงงานไม่สามารถหาพนักงานมาเพิ่มในสายพานผลิตได้ ถึงแม้ว่าไตรมาสแรกยอดขาย iPad จะค่อนข้างเงียบ แต่ดันมียอดขายที่สูงขึ้นเมื่อเกิดภาวะ Covid-19 แพร่ระบาด