TAKE A BREAK?

ภาพเรนเดอร์ iPad mini 6 หรือ iPad Air 4 ในร่างย่อส่วน

ที่ผ่านมามีรายงานของ iPad mini 6 ออกมาค่อนข้างเยอะ โดยรายงานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือจะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่แบบไร้ขอบ แต่ก็พอมีบางรายงานที่บอกว่าอาจใช้ดีไซน์เดิม แต่ลดขอบของขนาดหน้าจอลง ทำให้ส่วนแสดงผลหน้าจอดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

ไม่นานมานี้มีภาพเรนเดอร์จาก …

Smart Home Cover Share
เริ่มต้นกับ Homekit และระบบ Smart Home ของ Apple ง่ายๆ กับ Smart Home Guide
Apple จ่อเปิดตัว iPad 10.5 รุ่นเริ่มต้นในช่วงต้นปี 2021
Apple เปิดจำหน่าย iPad Air 4 สั่งได้แล้ววันนี้!