Instagram เริ่มทดสอบหน้าจอ Full Screen แบบ TikTok

Avatar photo
Screen-Shot-2565-06-19-at-11 15 14

TikTok กลายเป็นคู่แข่งคนสำคัญของ Meta ถึงกับทำให้ Mark Zuckerberg กระวนกระวายใจได้ ตอนนี้ Meta แทบจะเลียนแบบทุกอย่างของ TikTok มาใช้ในแพลตฟอร์มของตัวเองตั้งแต่ Reel หรือวิดีโอสั้นแบบ TikTok รวมถึงการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอก็เริ่มนำมาใช้แล้วด้วย

Mark Zuckerberg ก็ได้ทดสอบหน้าจอ Feed แบบ Full Screen ใน Stories ของตัวเองแล้ว พร้อมกับเริ่มทดสอบในผู้ใช้งานแบบจำกัดจำนวน โดย Zuckerberg กล่าวว่า “เราต้องการให้ผู้ใช้งานค้นพบคอนเทนต์ใหม่ ๆ ที่ง่ายกว่าเดิม เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ

การเปลี่ยนแปลงการแสดงผลจะมีผลกระทบต่อการแสดงผล/คอนเทนต์รูปภาพ ซึ่ง Zuckerberg ยืนยันว่ารูปภาพยังคงเป็นส่วนที่มีความสำคัญของ Instagram ซึ่งบริษัทกำลังพัฒนาให้มีการแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอด้วยเหมือนกัน