Huawei ฟ้องร้อง Xiaomi กรณีละเมิดสิทธิบัตร 4G และเทคโนโลยีกล้อง

Avatar photo
huawei mate 50 | Huawei | Huawei ฟ้องร้อง Xiaomi กรณีละเมิดสิทธิบัตร 4G และเทคโนโลยีกล้อง

เร็ว ๆ นี้เอง Huawei ได้ฟ้องร้อง Xiaomi ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรของบริษัท โดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนได้รับคดีนี้เข้าพิจารณาแล้ว จริง ๆ แล้ว Huawei เองก็มีความตื่นตัวอยู่แล้วที่จะระงับการใช้สิทธิบัตรที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วทั้งอุตสาหกรรม

สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของจีนได้ยอมรับการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิบัตรที่ Huawei ฟ้องร้อง Xiaomi โดยมีทั้งหมด 4 ฉับบที่ Xiaomi ละเมิด ได้แก่

  • วิธีการ/ขั้นตอนในการส่งสัญญาณควบคุม
  • วิธีการ/ขั้นตอนป้อนกลับข้อมูล ACK/NACK ระหว่างการรวมพาหะ สถานีฐาน และอุปกรณ์ของผู้ใช้
  • วิธีการ/ขั้นตอนเพื่อให้ได้ภาพพาโนรามา
  • วิธีล็อกหน้าจอ

และยังมีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ 4G ด้วย

Screen Shot 2566 03 02 at 10.19.43 | Huawei | Huawei ฟ้องร้อง Xiaomi กรณีละเมิดสิทธิบัตร 4G และเทคโนโลยีกล้อง

คัดมาเพื่อคุณ
gsmarena 001 2 | Xiaomi | Xiaomi 13 จะเปิดตัวรุ่น Global วันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

ปีที่แล้ว CEO ของ Huawei Consumer, Yu Chengdong บอกว่ามีหลายบริษัทที่พยายามจะลอกเลียนแบบ Huawei อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการออกแบบและคุณสมบัติต่าง ๆ Chengdong กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทเหล่านี้กำลังใช้สิทธิบัตรของ Huawei ในแบบที่ไม่ต้องการจ่ายเงิน ส่วนที่น่ากลัวยิ่งกว่าของเรื่องก็คือบริษัทเหล่านี้อ้างว่าสิทธิบัตรเหล่านี้เป็นของบริษัทที่กำลังละเมิด Huawei อยู่


สมัครรับการแจ้งเตือน
แจ้งเตือนสำหรับ
0 ความเห็น
ความคิดเห็นต่อข้อความในบทความ
แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
0
สมองแล่นไหม? ถกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันx