Huawei Music Streaming เปิดให้บริการในยุโรปแล้ว

Avatar photo
ceba8b817e3f465e82dbca78921b532a 1 1 | Huawei Music Streaming เปิดให้บริการในยุโรปแล้ว

เนื่องจาก Huawei ไม่สามารถใช้บริการ Google Services อันรวมถึง Play Store ได้ บริษัทจึงเลือกทำทุกหนทางเพื่ออุดช่องว่างที่ขาด Google Services ด้วยการพัฒนาบริการต่าง ๆ ของตัวเองขึ้นมาอย่าง Huawei Mobile Services และ Huawei AppGallery หรือร้านค้าแอปของ Huawei เพื่อทดแทน Google นั่นเอง

ล่าสุด Huawei ได้เปิดใช้งานบริการ Huawei Music Streaming โดยทำงานบนแอป Huawei Music รองรับหลายภาษา และมีเนื้อหาที่เพียงพอต่อการฟังเพลงแม้ว่าจะไม่มากเท่าเจ้าตลาดอย่าง Spotify

huawei music screenshots | Huawei Music Streaming เปิดให้บริการในยุโรปแล้ว

Huawei Music เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 ทำงานบน Huawei Mobile Services ปัจจุบันบริษัทได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว โดยการเปิดใช้งานในครั้งนี้ทำให้ Huawei ยิ่งออกห่างจากการพึ่งผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างชัดเจนมากกว่าเดิม บริษัทยังคงสามารถให้บริการ Huawei Music Streaming ได้แม้จะไม่ได้ใช้งาน Google Mobile Services

คัดมาเพื่อคุณ
Apple MacBook Pro 14 16 inch 10182021 big.jpg.large 2x | apple | MacBook Pro 14, 16 นิ้ว พร้อมชิป Apple M2 จะเริ่มผลิตปลายปีนี้

ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน Huawei Music Streaming ได้ในแอป Huawei Music มีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่ €9.99 ต่อเดือน หวังว่าบริการ