Huawei Mate 40 อาจควบคุมการใช้งานที่กล้องหลังได้

Avatar photo
AndroidPIT huawei mate 30 pro mai n camera | Android | Huawei Mate 40 อาจควบคุมการใช้งานที่กล้องหลังได้

ที่ผ่านมาผู้ผลิตสมาร์ตโฟนมีแนวคิดที่จะทำหน้าจอไว้ด้านหลังเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมให้ดีขึ้น แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จดีนัก ซึ่งผู้ผลิตสมาร์ตโฟนอย่าง Huawei อาจจะกำลังทำในสิ่งที่แตกต่างหลังพบสิทธิบัตรของ Huawei ที่สามารถควบคุมวงแหวนที่กล้องหลังของ Huawei Mate 30 ได้

สื่อต่างประเทศรายงานว่าข้อมูลจากสิทธิบัตรของ Huawei พบว่าวงแหวนที่ด้านหลังอาจใช้งานเป็นระบบสัมผัสหรือ touch-display เพื่อการสั่งงานได้

smartphone camera | Android | Huawei Mate 40 อาจควบคุมการใช้งานที่กล้องหลังได้

ตัวอย่างการใช้งาน

  • หมุนวงแหวนเพื่อควบคุมเสียง
  • หมุนรอบวงแหวนเพื่อใช้งานระบบซูมเข้า-ออก
  • ปัดวงแหวนเพื่อเปลี่ยนหน้าไป-มา

huawei smartphone touch display camera | Android | Huawei Mate 40 อาจควบคุมการใช้งานที่กล้องหลังได้

คัดมาเพื่อคุณ
huawei

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลจากสิทธิบัตรของ Huawei เท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดว่า Huawei จะนำคอนเซปต์เหล่านี้มาใช้จริงแต่อย่างใด