Huawei ร่วมวงแบนรัสเซียด้วยเช่นเดียวกัน

HUAWEI-P50-Pocket Dual-Ring-Design

ปัจจุบันมีบริษัทไอทีหลายแบรนด์ทั่วโลกได้แบนรัสเซีย โดยไม่มีการทำธุรกิจใด ๆ ในรัสเซียเลย เช่น Apple, Samsung เป็นต้น ซึ่งงานนี้ Huawei ก็ร่วมแบนประเทศรัสเซียด้วยเหมือนกัน

ข่าวจากต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ Huawei มีความตั้งใจที่จะปิดสำนักงานในประเทศรัสเซีย แน่นอนว่าพนักงานของ Huawei ในรัสเซียจะหยุดทำงานลงชั่วคราว (ยังไม่มีการยืนยันว่าให้ลาออกหรือไม่) แต่พนักงานบางส่วนจะเดินทางออกจากรัสเซียด้วย

นอกจากนี้ Huawei ยังยุติสัญญากับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในรัสเซียในการจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ให้ด้วย ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงข่ายในรัสเซียใช้อุปกรณ์ของ Huawei ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากถึง 33% ซึ่งการจากไปของ Huawei อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการบำรุงรักษาและการพัฒนาโครงการที่มีอยู่และในอนาคต โดยเฉพาะการเปิดตัว 5G จะชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด