Huawei ไล่พนักงาน 5 คนที่สร้างข่าวลือเสีย ๆ หาย ๆ ให้บริษัท

Wat.C
Advertisements

เร็ว ๆ นี้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับ Huawei และผู้บริหารตลอดจนถึงแผนกธุกิจปรากฏบนกลุ่ม WeChat และเว็บไซต์สาธารณะ ตามข้อมูลข่าวลือเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงการพัฒนาและพนักงานของ Huawei เป็นอย่างมาก

เดือนที่แล้ว Huawei ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อพนักงานของตัวเองที่สถานีตำรวจ เซินเจิ้น ในข้อหาปล่อยข่าวลือซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท ด้านการสอบสวนของ Huawei เผยให้เห็นว่าพนักงานของ Huawei บางคนได้มีส่วนร่วมในการแพร่กระจายข่าวลือนี้ด้วย

หลังจากการสอบสวน Huawei ได้ไล่พนักงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการปล่อยข่าวลือสร้างความเสียหายให้บริษัทออกไปทั้งหมด 5 คน ส่วนพนักงานคนอื่น ๆ ก็ได้รับคำเตือนทำนองว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก

คัดมาเพื่อคุณ

เมื่อเดือนที่แล้วมีรายงานว่าผู้บริหารระดับสูงหลายคนได้ลาออกจากบริษัท Huawei ซึ่งก็ยังไม่มีความแน่ชัดในส่วนนี้ว่าจะมีปัญหาภายในบริษัทจริงหรือไม่ แต่ทาง Huawei ก็ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวอย่างรวดเร็ว