HUAWEI CLOUD ได้รับการรับรองจาก NIST CSF

Avatar photo
Figure 1 BSI representative giving the certificate to HUAWEI CLOUD representative | HUAWEI CLOUD | HUAWEI CLOUD ได้รับการรับรองจาก NIST CSF

HUAWEI  พิสูจน์ว่าบริการ CLOUD ของหัวเว่ยเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยได้รับใบรับรอง Cybersecurity Framework (CSF) ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology – NIST) จากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศอังกฤษ (British Standards Institution – BSI) ซึ่งเป็นองค์กรด้านมาตรฐานชั้นนำระดับโลก โดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศอังกฤษได้แถลงว่า HUAWEI CLOUD ได้ผ่านการประเมินที่เข้มงวดในด้านศักยภาพของความปลอดภัยหลักทั้ง 108 ด้านหลายครั้ง และยังได้รับการรับรอง NIST CSF ในระดับสูงสุดอีกด้วย การได้รับการรับรองนี้พิสูจน์ว่าบริการ CLOUD ของหัวเว่ยเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้บริการทั่วโลก

NIST CSF เป็นระบบการประเมินความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยทำหน้าที่เสมือนแนวทางสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการยกระดับศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบ NIST CSF ประกอบด้วยมาตรฐาน แนวทาง และตัวอย่างความสำเร็จต่างๆ สำหรับใช้จัดการเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งรวมถึงโมเดล IPDRR อันประกอบด้วย อัตลักษณ์ (Identify), การป้องกัน (Protect), การตรวจจับ (Detect), การตอบสนอง (Response) และการฟื้นฟู (Recovery) ที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงและความสูญเสียต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 

huawei cloud public | HUAWEI CLOUD | HUAWEI CLOUD ได้รับการรับรองจาก NIST CSF

การรับรองจาก NIST CSF รับประกัน HUAWEI CLOUD อย่างไร

  • HUAWEI CLOUD มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าซึ่งกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้
  • HUAWEI CLOUD สามารถควบคุมและลดภัยคุกคามด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม Cloud ได้อย่าง                  มีประสิทธิภาพ พร้อมปกป้องการโจมตีด้านเครือข่าย การป้องกันข้อมูลบน Cloud และการกู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
  • HUAWEI CLOUD สามารถช่วยลูกค้าจัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยพร้อมยกระดับความคุ้มครองให้สอดคล้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้ลงทุน
  • HUAWEI CLOUD และโครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามมาตรฐานหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้บน HUAWEI CLOUD จากที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องการไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยใดๆ

Huawei Cloud 1 | HUAWEI CLOUD | HUAWEI CLOUD ได้รับการรับรองจาก NIST CSF

การปฏิบัติตามหลักการด้านความปลอดภัยอย่างไม่สิ้นสุด

นอกจากความมุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แล้ว HUAWEI CLOUD ยังได้วิเคราะห์กฎหมายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเหล่านั้น โดยในปี พ.ศ. 2561 HUAWEI CLOUD ได้รับใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้กว่า 10 มาตรฐาน และทุกจุดเชื่อมต่อและการให้บริการบนแพลตฟอร์มคลาวด์ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในอุตสาหกรรมการเงิน นอกจากนี้ HUAWEI CLOUD ยังได้รับคะแนนระดับสูงในการประเมิน DJCP L4 ของกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะแห่งประเทศจีน และในปี พ.ศ. 2562 HUAWEI CLOUD ยังได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 และ TL9000 มากไปกว่านั้น ในปี พ.ศ. 2563 HUAWEI CLOUD ยังได้รับใบรับรองจาก Singapore Outsourced Service Provider’s Audit Report (OSPAR) และ NIST CSF อีกด้วย 

จนถึงปัจจุบัน HUAWEI CLOUD ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยมากกว่า 60 มาตรฐานทั่วโลก โดยศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของ HUAWEI CLOUD ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเช่นกัน